Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, Proszę o informację kiedy zostaną wymalowane pasy na drodze przy ulicy Langiewicza?
(Marek, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Marku, wyznaczenie przejścia dla pieszych regulowane jest przepisami, które mówią m.in. o tym, że przejście musi prowadzić z chodnika na chodnik. Ulica Langiewicza nie posiada chodnika po obu stronach, zatem wymalowanie przejścia nie jest możliwe. Wyznaczenie przejścia ujęte jest także w kompleksowej organizacji ruchu, a zgodnie z tym dokumentem nie ma w planach wyznaczania przejścia także w pobliżu Pańskiej ulicy.
Pytanie:
Panie Prezydencie! jakiś czas temu widziałem w ratuszu informację, że za niesprzątanie po swoim psie właściciel może być ukarany mandatem 500 zł. Czy jest to jakaś kara ustalona uchwałą? Jeśli tak i jest to przepis obowiązujący, może warto to zakomunikować mieszkańcom np. jakimyś afiszami , podobnymi tabliczkami, jak ta wratuszu, w wielu miejscach na terenie całego miasta.
(Andrzej, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Andrzeju, w ubiegłych latach prowadziliśmy akcję Psia Kupa, w której informowaliśmy o obowiązku sprzątania psich odchodów. Taką akcję od wiosny prowadzi także Straż Miejska. Kara grzywny wynika z art. 54 KW w związku z § 14 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legionowo uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/588/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legionowo - a dokładnie § 14 ust. 1 pkt 8 tego regulaminu.
Pytanie:
Szanowny Panie Prezydencie, zwracam się nie tyle co z pytaniem czy prośbą, ale z propozycją. W Polsce od jakiegoś czasu funkcjonują tzw. "psie parki" "psie wybiegi". Wybiegi te powinny m.in.: 1. być ogrodzone, 2. mieć samozamykające się bramki przy wejściach na wybieg, 2. posiadać pojemniki na psie odchody, 3. posiadać dystrybutory z torebkami do zbierania psich odchodów, 4. posiadać ławki dla opiekunów psów, 5. posiadać przyrządy do zabaw i tresury psów, 6. posiadać alejki spacerowe. Sądzę, że na początek wystarczyłoby spełnić pkt. 1, 2 i 4. Czy nie można by ogrodzić jakiegoś terenu np. tego kawałka trawy za Parkiem Jana Pawła II. Sądzę, że koszt nie byłaby aż tak wielki a mogłoby powstać coś fajnego. Skoro "Legionowo porusza" niech może poruszy też i nasze legionowskie psiaki??
(psiara, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, wybiegi dla psów to zarówno korzyści, jak i liczne minusy - niemały koszt utworzenia takiego miejsca, hałas uciążliwy dla okolicznych mieszkańców (wymieniona przez Panią lokalizacja położona jest w pobliżu zabudowań), duża ilość zarazków na małej powierzchni. Aby psy mogły swobodnie się wybiegać, potrzebują dużej przestrzeni, której w ściśle zaludnionym Legionowie brakuje.
Pytanie:
Czy na terenie gminy Legionowo obowiązuje uchwała o zakazie spożywania napojów alkoholowych w miejscach nie objętych ustawowym zakazem spożywania tych napojów jak np. w częściach wspólnych i na podwórkach wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Co dałoby podstawę prawną dla Straży Miejskiej do karania osób pijących alkohol na terenach osiedli mieszkaniowych. Przykład uchwały Rady Miasta Szczecin: http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/50FA3CD17011450A96EA2E8C99D16BC8/705.pdf
(Michał, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Michale, Na terenie Legionowa nie przepisów regulujących spożywanie alkoholu w innych miejscach niż wymienione w ustawie. Jeśli na terenie wspólnoty mieszkaniowej w miejscach publicznych, takich jak place czy ulice ktoś spożywa alkohol, strażnicy interweniują a podstawą prawną do karania mandatami jest art. 43' ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Pytanie:
W jednej z poprzednich odpowiedzi wymienił Pan wiele zadań które należą do Straży Miejskiej w Legionowie. Jak widać w teorii i praktyce to zadania te są tylko w teorii. Nie widać żadnego działania SM w Legionowie oprócz tego że zbierają opłaty na targowisku legionowskim oraz ochraniają imprezy odbywające się w Legionowie. Czy w takim razie jest sens utrzymywać SM w Legionowie??
(Katarzyna, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Pani Katarzyno, Straż Miejska wykonuje wiele różnych czynności administracyjno-porządkowych, ale bez wątpienia nie zbiera opłat targowych, tylko kontroluje prawidłowość zbierania opłat przez inkasentów. Nie ochraniają też imprez, gdyż tym zajmują się specjalistyczne firmy ochroniarskie Strażnicy wykonują zadania zgodnie z Ustawą o strażach gminnych/miejskich (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 779).
Pytanie:
Panie Prezydencie. Minął już miesiąc (26.07.) od czasu skierowania do Pana Pytania przez Marka (rubryka odpowiedzi Prezydenta). Niestety ale bezpieczeństwo na ul. Kwiatowej nie uległo poprawie. Nadal samochód jadący naszą ulicą z dozwoloną prędkością to wyjątek, nie przestrzegany jest również zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych. Prosimy o podjęcie rzeczywistych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w naszym rejonie. Samo przekazanie prośby do policji i straży miejskiej, jak widać, nie odnosi skutku. Wkrótce zaczyna się rok szkolny. Brak działań naraża dzieci mieszkające w naszym rejonie na niebezpieczeństwo. Kiedy możemy spodziewać się realnych działań?
(Artur, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Panie Arturze, rozmawiałem z Komendantem Straży Miejskiej, który w porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji w Legionowie ma we wrześniu ustawić fotoradar na ul. Kwiatowej. Informacje na temat miejsca i czasu ustawienia fotoradaru posiada Komendant Straży Miejskiej tel. 986. Natomiast nie zmienia to faktu, że obowiązkiem rodziców jest uczenie dzieci zasad prawidłowego poruszania się na drodze, m.in. tego, że należy chodzić po chodniku, a przechodzić przez ulicę na przejściach dla pieszych - na pewno poprawi to bezpieczeństwo w drodze do szkoły.
Pytanie:
Witam, od kilkunastu miesięcy nie działa oświetlenie ul. Strużańskiej (pomiędzy ul.Krakusa a ulicą Dolną) . Jest tu b.ciemno i niebezpiecznie. Proszę o interwencję.
(Magdalena, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, nie mamy informacji na temat niedziałającego od miesięcy oświetlenia na ul. Strużańskiej. Zostanie to sprawdzone, natomiast w przyszłości niedziałające latarnie uliczne proszę zgłaszać na bieżąco do pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 22 766 40 27.
Pytanie:
Panie Prezydencie, Myślę że już czas zacząć myśleć co może przynieść kolejna podwyżka cen biletów ZTM. Po ubiegłorocznej podwyżce zrobiła się duża różnica między biletem okresowym w strefie 1 a takim samym na strefę 1+2. W przyszłym roku różnica będzie jeszcze większa a w kolejnym jeszcze większa. Jest to duże zagrożenie dla Legionowa bo lepiej chyba będzie kupić trochę droższe mieszkanie w Warszawie aby dużo krócej i dużo taniej do pracy/szkoły jechać. (już przy różnicach cen na obecnym poziomie lepiej kupić mieszkanie w Warszawie a za 2 lata różnica będzie drastyczna, a i paliwo będzie dużo droższe)
(Franek, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, miasto co roku dopłaca ogromne kwoty do tzw. wspólnego biletu i komunikacji publicznej na terenie miasta. W tym roku było to ok. 5 mln zł, nie mamy jednak wpływu na ustalane przez Radę Miasta st. Warszawy stawki biletów okresowych i jednorazowych. Stawki te nie są ustalane w porozumieniu z gminami, nie są dostosowywane do każdej z gmin, lecz dotyczą wszystkich położonych w 2. strefie miejscowości. Opłata za bilet do Legionowa jest wyższa niż do Warszawy, gdyż trasa do pokonania przez autobus czy pociąg jest znacznie dłuższa. Nie sądzę, żeby znalazł Pan w Warszawie mieszkanie w tej cenie co w Legionowie z dojazdem krótszym niż 27 minut ze stacji PKP Legionowo do Dworca Gdańskiego. Z niektórych dzielnic stolicy dojazd do centrum jest znacznie dłuższy niż z Legionowa - ceną za zaoszczędzone na bilecie pieniądze jest stracony czas spędzony w autobusie czy tramwaju.
Pytanie:
Witam Panie Prezydencie, nie wiem do kogo zgłosic sprawę złego, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi stanu skrzynki elektrycznej na ul. Grunwaldzkiej i Wileńskiej. W związku z czym proszę o interwencję Waszą w tej sprawie, bądź zgłoszenie tego do Zewtu. Pozdrawiam
(Andrzej, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 22 766 4027 i podanie dokładnej lokalizacji i rodzaju tej skrzynki.
Pytanie:
Witam serdecznie, Być może będzie Pan w stanie udzielic mi odpowiedzi: Czyją własnością jest zapuszczona działka z niezamieszkaną zabudową o "wdzięcznej" nazwie "Bar Bandżo" koło ulicy Grzybowej na Osiedlu Młodych? Osoba prywatna? Firma? Działka jest miejscem zapewne dobrze znanym miejscowej policji i straży miejskiej, nieogrodzona, zaśmiecona i odrzuca swoim widokiem. Czy nie można by pociągnąć właściciela do odpowiedzialności i nakazać uporządkowanie tego przybytku bądź ogrodzenie go w taki sposób, aby uniemożliwić osiedlowym smakoszom napojów wyskokowych spożywania na tejże posesji oraz traktowania jej jako osiedlową toaletę? Z góry dziękuję za odpowiedź.
(rolig, 04-09-2012)
Odpowiedź:
Spytałem pracowników czy mówi im coś nazwa "Bar Bandżo", lecz nikt nie mógł podać mi dokładnej lokalizacji. Jeżeli działka leży przy ul. Grzybowej, to zapewne znajduje się na terenie gminy Wieliszew, gdyż tereny miasta kończą się na pustej i niezabudowanej działce znajdującej się za blokiem mieszkalnym po lewej stronie ulicy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463