Odpowiedzi

Szukaj w odpowiedziach:


Kategoria:
Pytanie:
Dlaczego MOSiR w tym roku nie planuje sylwestra w Arenie jak to miało miejsce w 20010/2011?
( Witek, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Panie Witku, zgodnie ze statutem, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest organizatorem imprez o charakterze sportowym, więc nie imprezy sylwestrowej. W 2010 roku Arena została wynajęta przez prywatną firmę, która zorganizowała tam bal sylwestrowy. W tym roku nie zgłosił się chętny do zorganizowania sylwestra.
Pytanie:
Szanowny Panie prezydencie, być może PWK -L nie należy w kompetencji Urzędu Miasta lecz zgłoszenie p.M. z ul. (do wiadomości UML), w związku z nielegalnym – wieloletnim zresztą odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miejskiej, gdzie kara wacha się ok. 10-tyś. złotych skończyło się podobno tylko zwykłym pouczeniem. Człowiek dba o dobro i interesy miasta, sam doszedł tego typu wykroczenia (dzwonił i zgłaszał wiele razy do PWK -L) i co tylko zwykłe pouczenie, a dany człowiek się z tego jeszcze naśmiewa, że udał skruchę i załatwione. Pytanie – gdzie sprawiedliwość, prawo, regulamin czystości miasta i kompetencja pracowników ?. Nie trafiło na biednego, a teraz rozpowiada, ,,…że takie ,,myki” można robić i nic za to nie grozi – tylko straszą i tyle…” Pozdrawiam Pana serdecznie - obywatel naszego kochanego Legionowa. P.S. (Re…odnośnie do pisma): KOMUNIKAT Szanowni Państwo ! Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o, informuje że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm) „zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. Jednocześnie przypominamy, iż powyższy zapis został zawarty w załączniku nr 1 do Umowy o zaopatrzenie w wodę / i lub odprowadzanie ścieków. Informujemy, że służby PWK będą przeprowadzały intensywne kontrole i w przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i gruntowych do kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o wyciągać będzie konsekwencje przewidziane przepisami prawa, o których mowa m.in. w art. 28 ust 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm) - „Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł”. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nielegalnie odprowadza ścieki opadowe i drenażowe do kanalizacji sanitarnej.
(Obywatel naszego kochanego Legionowa, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, Pańskie pytanie łamie ustawę o ochronie danych osobowych, zatem pominiemy podany przez Pana adres, do którego się Pan odnosi. Dziękuję za obywatelską postawę, gdyż koszty osób nielegalnie podłączonych do miejskich sieci ponosimy my wszyscy. Odpowiedzi na Pańskie pytanie może udzielić jedynie PWK i poniżej zamieszczam to, co otrzymałem od spółki. Wszelkie informacje kierowane do PWK Legionowo dot. nielegalnych praktyk są bardzo dokładnie weryfikowane przez służby Spółki. W przypadku stwierdzenia nielegalności przyłącza, osoba fizyczna lub prawna zostaje zaproszona na spotkanie do Spółki w celu podpisania Porozumienia, które określa sposób rozliczenia z PWK Legionowo za bezumowne odprowadzanie ścieków do kanalizacji. W przypadku odmowy podpisania w/w dokumentu sprawa zostaje skierowana do Sądu. W przypadku dodatkowych pytań należy zwrócić się bezpośrednio do Prezesa PWK Legionowo.
Pytanie:
Panie Prezydencie, podobnie jak Pan Mariusz (w dniu 8.12.) pozwolę sobie wyrazić opinię na temat targowiska. Nie bardzo wiem o jakim targowisku w centrum miasta ten Pan mówi ale zakładam ,że chodzi o targowisko przy ul. Sobieskiego. Dla mnie centrum miasta to ciąg ul Piłsudskiego od dworca kolejowego do Ratusza. Ale wracając do meritum. Nie chcę wdawać się w szczegółową polemikę , ale proszę przekonać schorowaną emerytkę robiącą dzisiaj tutaj zakupy, że dla niej lepszy będzie w miejscu obecnego targowiska aquapark. A przecież takich ludzi są setki. Dla mnie niedopuszczalne jest jedno stwierdzenie Pana wyrażającego opinię , a mianowicie: " władze powinny same podejmować decyzje i nie pytać mieszkańców o zdanie". Nie wiem ile mój adwersarz ma lat i czy pamięta poprzedni system , ale to stwierdzenia z minionych czasów. Wtedy władze zawsze wiedziały lepiej co jest lepsze dla mieszkańców. Nie chcę żeby te czasy się powtórzyły.
(Maciej, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Dziękuję za przekazanie opinii.
Pytanie:
Panie Prezydencie. Zwracam się z pytaniem, czy byłoby to możliwe, aby bezpłatny autobus dowozowy jadący do PKP Legionowo zatrzymywał się po drodze na przystankach CH Błękitne i Rynek. W drodze powrotnej autobus ten zatrzymuje się na tych przystankach. W godzinach poza szczytem jedzie prawie pusty, a mieszkańcy chętnie by skorzystali z tego połączenia do CH Błękitne, Przychodni Mediq i na rynek. W ten sposób został by on lepiej wykorzystany. Jest to nasza mieszkańców gorąca prośba. Jesteśmy wdzięczni za uruchomienie takiego autobusu, ale jeżeli by było możliwe spełnienie naszej prośby bylibyśmy jeszcze bardziej wdzięczni.
(Bronisław, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Panie Bronisławie, jak sama nazwa wskazuje, bezpłatny autobus dowozowy do SKM dowozi mieszkańców do i ze stacji PKP, a nie jest to bezpłatne połączenie z centrum miasta. Autobus może wysadzać tam mieszkańców wracających ze stacji, jednak nie tych, którzy z Przystanku chcą dojechać do sklepów czy przychodni, gdyż rozkład jest napięty a czas przyjazdu musi być dostosowany do rozkładu pociągów.
Pytanie:
Panie prezydencie piszę w oparciu o Pana odpowiedzi w sprawie SKM... Dość po macoszemu traktuje Pan ten temat i widać, że Pana informację nie opierają się na faktach! W dobie kryzysu wielu z mieszkańców Legionowa zrezygnowało z dojazdów samochodowych do miejsca pracy. W dobie kryzysu, zwolnień pracowniczych i podwyżej cen zycia codziennego wielu z nas korzysta z komunikacji miejscej bo jest do tego zmuszona. Do pracy dojeżdzam w okolice Piaseczna co daje szacunkową drogę do pracy ok 50 km w jedna stronę. proszę sobie juz samemu przeliczyć ile to km w miesiący w obie strony! Opłacam bilet miesięczny, którego ceny wciąż wzrastają a Pana działania w kwestii udogodnień są nikłe, zeby nie powiedzieć ŻADNE! Rozumiem, że Pan do pracy ma do przejechania mniej km i stać Pana na tankowania! Pogratlować! Teraz proszę postawić się na naszym miejscu. Postać na peronie po 30 minut w mrozie, mieć szefa i spóźniać się notorycznie do pracy. Proszę wydać na bilet miesięczny 1/10 swojego wynagrodzenia a wtedy rychło zorganizuje nam Pan I strefe w naszym mieście... nawet kosztem innych inwestycji, z których i tak gro mieszkańców nie korzysta....
(katarzyna w sprawie SKM, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, uprzejmie przypominam, że to właśnie dzięki moim staraniom ma Pani możliwość korzystania ze "wspólnego biletu", a w Legionowie funkcjonują połączenia SKM. Co roku negocjujemy z ZTM koszty i liczbę połączeń, starając się, aby ponoszona przez nas dopłata wynosiła 40% a nie jak żąda ZTM - 60%. W tej chwili płacimy 5 mln zł rocznie i uważam, że jest to i tak ogromna suma. Proszę przeanalizować tę rubrykę i zobaczyć, ile otrzymuję próśb o inwestycje takie jak kanalizacja, wodociągi, drogi, chodniki, oświetlenie. To także są prośby naszych mieszkańców, oni także mają prawo liczyć na to, że ich prośby zostaną zrealizowane. Żądanie, abym zrezygnował z ich potrzeb na Pani korzyść są niesprawiedliwe i niesłuszne. W Legionowie mieszkają dzieci, które chcą znaleźć miejsca w przedszkolach, uczniowie, którzy chcą dobrych warunków w szkołach, seniorzy, którzy chcą oświetlonych, równych chodników i dodatkowej opieki zdrowotnej. Na nich także muszę przeznaczać budżet. Zatem nie ma możliwości, abyśmy znacznie podnieśli opłatę na rzecz ZTM kosztem w/w na korzyść mieszkańców, którzy dojeżdżają do stolicy.
Pytanie:
Panie Prezydencie, czy autobys 731 nie mógłby dojrżdzać do Metra Młociny? Na pewno by to nam ułatwiło komunikację z Warszawą! Pozdrawiam
(Jolanta w sprawie 731, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Odpisywałem już wielokrotnie, że zmiana trasy autobusów tak, aby dojeżdżały do metra Młociny, wiąże się ze 100% dopłatą do tej linii (obecnie jest to 40%). ZTM stoi na stanowisku, że Legionowo ma bezpośrednie połączenia z metrem za pomocą KM i liniami SKM, zatem nie jest zainteresowane zmianą tras autobusów. Na pokrycie 100% kosztów funkcjonowania takiej linii nie mamy środków w budżecie.
Pytanie:
PISZE WOBEC PAŃSWA KOLEJNEJ ODPOWIEDZI W SPRAWIE SREFY KOMUNIKACYJNEJ ZTM. NAPISALI PAŃSTWO: ZTM jest monopolistą, co oznacza, że może dowolnie wyznaczać stawki dofinansowania przez gminy. Legionowo już w tej chwili płaci blisko 5 mln zł rocznie, dofinansowanie kursów wynosi ok 40%. ZTM otrzymuje wpływy z biletów, to nie jest tak, że nasi mieszkańcy jeżdżą za darmo. Zatem uważam, że obecny poziom dofinansowania jest właściwy. Zmiana strefy wiązałaby się ze znacznym wzrostem kwoty dofinansowania, a proszę pamiętać, że tylko część naszych mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej, reszta wybiera samochody, linie prywatne, nie jeździ do Stolicy. Już teraz jest to druga co do wysokości dotacja ze strony miasta/gminy dla ZTM-u. Musimy racjonalnie gospodarować budżetem, przeznaczając go na potrzeby wszystkich mieszkańców, dlatego w tym momencie nie widzę możliwości zmiany wysokości dofinansowania, a co za tym idzie, zmiany strefy. TAKIE PRZEDSTAWIANIE SPRAWY NIE JEST FAIR W STOSUNKU DO MIESZKAŃCÓW MIASTA. MOŻNA OPRACOWAĆ BUDŻET TAK BY NA "STREFĘ1" STARCZYŁO I TEGO OD PANA WŁASNIE OCZEKUJEMY. JAZDA SAMOCHDEM JUZ DAWNO STAŁA SIĘ ZBYT DROGA DLA MIESZKAŃCÓW MIESZKAJĄCYCH W L-WIE A PRACUJĄCYCH W WARSZAWIE - A JEST NAS ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ!
(MARIA, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Pani Mario, Pani oczekuje ode mnie tańszych biletów komunikacji, a inni mieszkańcy utwardzonych ulic, kanalizacji, więcej miejsc w przedszkolach, rozwoju szkół, oświetlonych chodników itd. Zatem muszę racjonalnie gospodarować budżetem. W tej chwili racjonalną jest wysokość opłat ponoszonych na wspólny bilet i połączenia KM i ZTM w 2 strefie. Nie widzę możliwości zrezygnowania z innych ważnych dla mieszkańców zadań, aby zaspokoić potrzeby tych, jeżdżących do Warszawy komunikacją miejską. Proszę pamiętać, że w Legionowie mieszkają także dzieci, młodzież, seniorzy, którzy nie korzystają z połączeń i pragną, aby budżet został przeznaczony na inne zadania. Są mieszkańcy, którzy pracują na miejscu, w innych okolicznych gminach, tacy, którzy z racji wykonywanego zawodu dojeżdżają do pracy samochodem. Dlatego 5 mln zł na transport to wystarczający, i tak już bardzo wyskoki, wydatek.
Pytanie:
Zastanawiam się Panie Prezydencie co dla Pana znaczy "racjonalnie gospodarować budżetem". Dla mnie nie jest to najwyraźniej to co dla Pana! Racjonalnie byłoby znaleźć potrzebne środki i zrobić coś w końcu dla mieszkańców naszego miasta!
(Piotr - strefa 1 ZTM Legionowo, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Szanowny Panie, racjonalne gospodarowanie to przeznaczanie środków na wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. Pan chce płacić mniej za bilety, ale inni mieszkańcy proszą o kanalizację, wodociągi, oświetlenie, chodniki, ulice, finansujemy sport, edukację, przedszkola, żłobek. Mógłbym jeszcze wiele wymieniać. Moja rola polega na tym, aby środki jakie mamy, sprawiedliwie podzielić. Legionowo jest drugą gminą pod względem wysokości opłat ponoszonych na rzecz ZTM i nie widzę możliwości, aby płacić jeszcze więcej za znalezienie się w 1 strefie.
Pytanie:
Witam, Panie Prezydencie, jak może Pan pozwolić na wynajmowanie i prowadzenie punktu przedszkolnego osobie która nie szanuje swoich pracowników. Nie można dojść z dyrektor do wspólnego mianownika. Robi z pracownikami co chce i jeszcze grozi że za jej osobą nikt pracy w Legionowie nie dostanie kto u Pani dyrektor pracował. Pisała już do Pana w tej sprawie, chciała bym z Panem spotkać się i porozmawiać. Bo nie dostałam żadnej umowy i obawiam się że nie dostanę pieniążków za moją pracę. Były już osoby które odeszły z tego przedszkola z pracy bo nie dostały wynagrodzenia i nie mogły się dogadać. Jest coś nie tak, ze w ciągu 3 miesięcy pracy punktu tak wiele osób się przewinęło w tej pracy. Jak Pan nie pomoże i nie wpłynie na Panią X na polubowne rozwiązanie sprawy, naprawdę będzie afera i postaram się w innych instytucjach aby to przedszkole przestało funkcjonować. Nie jestem pierwszą osobą która jest w takiej sytuacji. Pani dyrektor nie będzie mi groziła że nigdzie nie dostanę pracy. Bardzo dobrze orientuję w obowiązkach pracownika wynikające z przypisanego stanowiska. Proszę o pomoc i możliwość spotkania w cztery oczy. Pozdrawiam
pracownik
Witam Panie Prezydencie, z całym szacunkiem, ale w moim odczuciu rzutuje na Pana wizerunek takie sytuacje które dzieją się pod Pana "dachem". Jeśli obywatel Pana Miasta nie ma wsparcia, oparcia i reakcji ze strony gospodarza to jest jakaś porażka. Traci Pan swoich sprzymierzeńców.Widzę,że są pewne klany w których obywatel niema prawa głosu. Pan powinien być za obywatelem, jak ojciec za dzieckiem. Życzę powodzenia i mimo wszystko liczę na Pana reakcję w końcu to Pana Urząd. Pozdrawiam
pracownik punktu przedszkolnego w Ratuszu

(pracownik, pracownik punktu przedszkolnego w Ratuszu, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Szanowna Pani, jak informowałem poprzednio, od roku 2012/2013 w Ratuszu funkcjonuje niepubliczne przedszkole, całkowicie niezależne od gminy. Nie mam uprawnień z zakresu prawa pracy wobec dyrekcji i pracowników przedszkola. Placówka posiada umowę najmu lokalu na takich samych zasadach jak np. funkcjonujące w tym samym budynku bank, kwiaciarnia, kawiarnia czy restauracja. W przypadku złamania zapisów umowy mogę ją wypowiedzieć, nie mogę jednak wpływać na pracodawcę i jego stosunku do pracowników. Jeżeli uważa Pani, że Pani prawa pracownicze są łamane - proszę skierować sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy. W przeciwnym razie pozostaje Pani porozmawiać z szefową lub zmienić pracę. Prezydent Miasta nie ma mocy prawnej aby pomóc w tej kwestii.
Pytanie:
Witam! Uprzejmie proszę o odpowiedź, kiedy na placu na przeciw Urzędu Miasta zagości choinka??? Przyznam, że wraz z dziećmi z utęsknieniem czekamy na jej pojawienie się. Liczyliśmy cichutko że pojawi się na 6 grudnia 2012 r.. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku, Zuzanna
(Zuzanna, 12-12-2012)
Odpowiedź:
Choinka zaświeciła 7 grudnia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497