TRANSPORT

.

 

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LEGIONOWO
 

- Projekt modernizacji - stacja Legionowo

- Tunel drogowy między ul. Krakowską a Aleją Róż

- Tunel dla pieszych między ul. Wyszyńskiego a ul. Parkową